Yao Si Ting - Toward to Sing [vol. 3]

Artist: Yao Si Ting - (姚斯婷)
Album: Toward to Sing [vol. 3]


01 - 再见亦是朋友
02 - 无言的结局
03 - 诺言
04 - 盼三年
05 - 天苦有情
06 - Because I love you
07 - 抱紧我心
08 - 晚秋
09 - 红叶斜落我心寂寞时
10 - 温馨的目光
11 - 秋去秋来
12 - 一起走过的日子
13 - 季候风
download link

Share:

4 comment(s)